_ Πίνακας 1.

Δικαιολογητικά Αίτησης Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ


Ακολουθεί πίνακας επεξηγηματικός για το σύνολο των δικαιολογητικών του Πίνακα 1 της Υ.Α. αριθ. ΓΠ/20082, (ΦΕΚ 2844/Β/23-10-2012)


01

Business Strategy


Sed ultrices nisl velit, eu ornare est ullamcorper a. Nunc quis nibh magna. Proin risus erat, fringilla vel purus sit amet, mattis porta enim.

Proin risus erat, fringilla vel purus
Ultrices nisl velit, eu ornare est ullamcorper
Velit eu ornare est ullamcorper
Mauris accumsan, massa non consectetur